'कर्तव्य मराठा' मध्ये संपर्कासाठी:-

पत्ता :
दुसरा मजला, कलाजगत कॉम्प्लेक्स ,
बस स्टॅन्ड समोर,
मनमाड रोड, येवला जि.नाशिक-महाराष्ट्र (४२३४०१)
फोन :
फोन नं.:- ०२५५९-२६५१५५
मोबाइल नं:- ९६२३७६०९९२ / ७७५७०८१७४८
E-mail :
mail(at)kartavyamaratha.com

Contact Form